İletişim Hattı +90 (342) 477 17 57

EN

İlgili Kanunlar
Ad Boyut Tür Tarih
1319 Emlak Vergisi Kanunu.pdf 1 MB PDF Dosyası 18.05.2021
213 Vergi Usul Kanunu.pdf 1.3 MB PDF Dosyası 18.05.2021
2464 Belediye Gelirleri Kanunu.pdf 638.6 KB PDF Dosyası 18.05.2021
2872 Çevre Kanunu.pdf 814 KB PDF Dosyası 18.05.2021
2981 İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler.pdf 187.4 KB PDF Dosyası 18.05.2021
3065 KDV Kanunu.pdf 1.8 MB PDF Dosyası 18.05.2021
3093 TRT Kurumu Gelirleri Kanunu.pdf 641 KB PDF Dosyası 18.05.2021
3624 KOSGEB Kanunu.pdf 339 KB PDF Dosyası 18.05.2021
394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu.pdf 200.1 KB PDF Dosyası 18.05.2021
4264 Tabii Afetlerden Zarar Görenlerin Gelir, Kurumlar ve Geçici Vergilerinin Terkini.pdf 72.4 KB PDF Dosyası 18.05.2021
4369 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve KDV Kanunu.pdf 160.7 KB PDF Dosyası 18.05.2021
4562 Sayılı OSB Kanunu.pdf 553 KB PDF Dosyası 18.05.2021
4646 Doğalgaz Piyasası Kanunu.pdf 1 MB PDF Dosyası 18.05.2021
4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu.pdf 461.9 KB PDF Dosyası 18.05.2021
4706 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değişiklik Yapılması Hk. Kanun.pdf 509.2 KB PDF Dosyası 18.05.2021
4737 Endüstri Bölgeieri Kanunu.pdf 518.4 KB PDF Dosyası 18.05.2021
492 Harçalr Kanunu.pdf 1.9 MB PDF Dosyası 18.05.2021
5084 Yatırımların İstihdamın Taşviki Hakkında Kanun.pdf 357.6 KB PDF Dosyası 18.05.2021
5174 TOBB Kanunu.pdf 782.6 KB PDF Dosyası 18.05.2021
5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu.pdf 444.4 KB PDF Dosyası 18.05.2021
5217 Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun.pdf 304.7 KB PDF Dosyası 18.05.2021
5237 TCK Kanunu Çevre İmar Kirliliği.pdf 1.4 MB PDF Dosyası 18.05.2021
5302 İl Özel İdaresi Kanunu.pdf 455.5 KB PDF Dosyası 18.05.2021
5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun.pdf 570.5 KB PDF Dosyası 18.05.2021
5393 Belediye Kanunu.pdf 837.4 KB PDF Dosyası 18.05.2021
5520 Kurumlar Vergisi Kanunu.pdf 1.1 MB PDF Dosyası 18.05.2021
5580 Özel Öğretim Kurumları Kanunu.pdf 739.4 KB PDF Dosyası 18.05.2021
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu.pdf 491.6 KB PDF Dosyası 18.05.2021
6085 Sayılı Sayıştaş Kanunu.pdf 594.9 KB PDF Dosyası 18.05.2021
635 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.pdf 522.2 KB PDF Dosyası 18.05.2021
6361 Finansal Kiralama, Faktörin ve Finansman Şirketleri Kanunu.pdf 529.6 KB PDF Dosyası 18.05.2021
6446 Elektrik Piyasası Kanunu.pdf 912.4 KB PDF Dosyası 18.05.2021
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.pdf 548.7 KB PDF Dosyası 18.05.2021
6948 Sanayi Sicili Kanunu.pdf 328.8 KB PDF Dosyası 18.05.2021
7201 Sayılı Tebligat Kanunu.pdf 599.9 KB PDF Dosyası 18.05.2021
0 Klasör, 35 Dosya
Mevzuatlar

Oğuzeli Sanayi Bölgesi Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç